0908 28 65 28

Cỏ nhân tạo sân vườn THK-G20

110,000

Chiều cao sợi cỏ      :  20mm

Khoảng cách            :  3/8″

Số mũi khâu             :  14/10cm

Kích thước cuộn      :   2m x 25m

 

Danh mục: